BERGKUNSTARKIVET

Alta Museums digitale bergkunstarkiv er nå tilgjengelig på nett på www.altarockart.no.

Arkivet skal på lang sikt inneholde et omfattende dokumentasjonsmateriale for all bergkunst i Alta og vil stadig utvides etter hvert som tiden går.

Alt materiale i arkivet er nedlastbart. Bruk av arkivmaterialet er gratis i ikke-kommersiell sammenheng, under forutsetning at det henvises til Alta Museum som kilde med kreditering av den enkelte fotograf/skaper. Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende.


Bergkunstarkivets struktur

Bergkunstarkivet består av to ulike internettapplikasjoner. Bergkunstkartet fungerer som inngangsportal til arkivet, her er alle kjente bergkunstfelt i Alta beskrevet med bilde og tekst. Fra bergkunstkartet kan man klikke seg videre til Bergkunstarkivets FotoWeb. Mer informasjon om å bruke bergkunstkartet finnes her.På FotoWeben finnes selve arkivinnholdet tilgjengelig for innsyn og nedlasting. Arkivmaterialet kan utforskes bergkunstfelt for bergkunstfelt, eller etter større lokaliteter og områder samlet. FotoWeben inneholder flere søkefunksjoner med mulighet for svært spesifikke søk.


Dokumentasjons- og arkiveringsarbeidet

De som besøker Bergkunstarkivet i dag vil oppleve at innholdet i arkivet varierer fra bergkunstfelt til bergkunstfelt. Noen felt har kalkeringer og fotomosaikker, andre ikke. Fra noen felt finnes det store mengder med fotografier, for andre finnes kun et begrenset utvalg. For noen felt har det blitt opprettet figurnummer og/eller seksjoner det er mulig å søke etter disse i fotomaterialet, men ikke alle. Dette skyldes at ulike bergkunstfelt har blitt dokumentert i ulik grad opp gjennom årene, samtidig har enkelte bergkunstfelt blitt dokumentert svært omfattende slik at det tar tid å gjennomgå og arkivere det materialet som finnes.

Dokumentering og arkivering er et kontinuerlig pågående arbeid ved Alta Museum. Ettersom tiden går vil arkivinnholdet bli mer og mer omfattende for alle bergkunstfelt. I tillegg vil skal arkivinnholdet også utvides med forvaltningsdokumenter, litteratur, videoer og medieoppslag tilknyttet Altas verdensarv.

Mer informasjon om innholdet i arkivet finnes her.