SOMMERJOBB 2017

   

  Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum har som oppgave å bevare, formidle og forske på Altas bergkunst og kultur- og naturhistorie. Bergkunsten i Alta er en av åtte norske oppføringer på UNESCOs verdensarvliste. Museet er en av Finnmarks største turistattraksjoner og i løpet av noen hektiske sommermåneder kommer besøkende fra hele verden for å oppleve bergkunsten og Altas spennende historie.

   


  Vi søker for sommeren 2017: 


  Servicemedarbeidere

  ·         Guiding i utstillinger og verdensarven

  ·         Billett- og suvenirsalg

  ·         Enkle kafeoppgaver

  ·         Forefallende oppgaver og vakthold

   Servicemedarbeiderne må snakke norsk og minimum et fremmedspråk. Fremmedspråket må beherskes på et nivå som gjør søkeren i stand til å guide på det (fortrinnsvis engelsk, tysk, fransk, italiensk, nederlandsk eller spansk). Medarbeiderne må delta på obligatorisk opplæring og kurs, samt kunne være tilgjengelig for tilkallingsvakter.

   


  Aktivitetsmedarbeidere

  ·         Formidling av verdensarven gjennom aktiviteter for individuelle gjester og grupper

  ·         Gjennomføring av ulike aktiviteter som bueskyting, skinn- og smykkelaging, lage bål, steinsliping av steinalderredskaper og lignende

  ·         Ansvar for klargjøring og bestilling av materiell til aktivitetene, samt opprydding

  ·         Ansvar for vedlikehold av uteområde der aktivitetene foregår

  ·         Guiding, billett og suvenirsalg, enkle kafeoppgaver.

  ·         Forefallende oppgaver

  Aktivitetsmedarbeiderne må kunne arbeide i perioden fra ca. 10. juni til ca. 15. august. Arbeidet vil i hovedsak foregå utendørs i barsk Finnmarksnatur. Vi søker etter personer som er utadvendte, som elsker å jobbe med mennesker, gjerne med erfaring innen formidling, teater, kunst, aktiviteter eller lignende. Må minimum snakke norsk og engelsk. Andre språk som tysk og fransk vil også bli vektlagt.

   

   

  Kafepersonell:

  ·        Kundebetjening og kundeservice. Søkere som behersker norsk, engelsk og/eller andre   språk foretrekkes.

  ·        Mattilberedning og baking

  ·        Rydding og renhold, oppfølging av IK-mat rutiner 

  ·        Varebestilling  Parkassistent

  ·        Parkarbeid, vedlikehold og forefallende oppgaver

  ·        Må ha sertifikat kl. B.

   

   

  Vi tilbyr:

  ·        En allsidig, spennende og lærerik arbeidsplass hvor service til publikum settes høyt.

  ·        Lønn etter ansiennitet.

   

  Søkeren må i søknaden gi opplysninger om:

  -          Når du kan begynne å jobbe

  -          Hvor lenge du kan jobbe

  -          Dersom du ønsker ferie i løpet av arbeidsperioden (med dato)

  -          Hvilke språk du behersker, spesifiser gjerne hvilke språk du behersker godt nok til å kunne guide på det

  NB! Det er viktig at du i søknaden beskriver hvilken stilling du søker på! Det kan benyttes en søknad selv om du søker på flere av stillingene, så lenge dette spesifiseres.

   

   

  Før du søker:

  Alle stillinger må minimum forplikte seg til å kunne jobbe 6 uker i sommersesongen, aktivtetsmedarbeiderne må kunne jobbe i periode som opplyst over. Alle stillinger innebærer arbeid etter skiftplan, ukedager og helg, inntil 37,5 time pr. uke. Søkerne må være fylt 18 år når arbeidsperioden starter.

   

   

  Søknad med CV sendes:

  post@altamuseum.no innen 15.3.17.
  Nærmere opplysninger om de ledige stillingene fås av 
  seksjonsleder Anita Tapio tlf. 95 73 77 80.

   

   

  Opplysninger om museet:
  www.altamuseum.no