NA, MAID DÁL? SAMISK KULTURARV PÅ VEI HJEM

   

  Samme år som 100-års jubileet for det første samiske landsmøtet viser Alta Museum utstillinga ‘Na, maid dál? Samisk kulturarv på vei hjem’. Over 2000 gjenstander skal overføres fra Norsk Folkemuseum til de samiske museene. Alta Museum skal låne gjenstander samlet inn i vårt sjøsamiske område. Gjenstandene er en del av repatrieringsprosjektet Bååstede – tilbakeføring av samisk kulturarv, men sortert under RiddoDouttarMusea, Karasjok, den samiske museumsenheten i Vest-Finnmark.

  Utstillinga er laget i samarbeid med lokalsamfunnet og vil vise et utvalg av gjenstander innenfor tilbakeføringsprosjektet, for eksempel kofta innsamlet i Øksfjord av Bertrand M. Nilsen i 1910 og prototypen for dagens Alta/Loppa/ Kvænangskofte. Også gjenstander fra museets egen samling og fra private samlinger vil vises, sammen med foto og fortellinger.

  Utstillinga åpner 2. februar, og står til november.
   

  Program Åpning
  Alta Museum, torsdag 2. februar 2017, kl 19:00 – 21:00.

  Velkommen. Direktør Harriet Hagan

  Om utstillinga. Prosjektleder Eva Dagny Johansen

  Sjøsamisk identitet. Dagrun Sarak Sara

  Menneskerettigheter og urfolksrettigheter, med fokus på det sjøsamiske. Fagdirektør Laila Susanne Vars, Gáldu

  Samisk oppvekst og kultur i Alta kommune. Hovedutvalgsleder Hilde Søraa

   
  Åpning av utstillinga. Ordfører Monica Nielsen
  Musikalsk innslag: Johan Sara jr.

  Enkel bevertning.

   Velkommen!