ISNESTOFTEN

  Pippisteinen 

   
    Pippisteinen. Foto: János Kolostyák, VAM  ©

  Pippisteinen var det første funnet av bergkunst i Alta kommune. Steinen ble funnet for 60 år siden i Gjermundsby i nærheten av Isnestoften på vestsiden av Altafjorden. Steinen har bare én helleristningsfigur på - en kvinnefigur som minner om Pippi Langstrømpe fra Astrid Lindgrens kjente barnebøker, derav navnet.

  Pippisteinen har i flere tiår vært på Tromsø Museum, hvor den lenge var en del av deres faste utstilling. I juni 2008 kom Pippi endelig "hjem" til Alta, hvor den nå er utstilt på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum. Her er den det første de besøkende møter når de kommer inn gjennom hovedinngangen. Pippisteinen er ikke innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste.

  Langnesholmen
  I 1998 ble det gjort et nytt helleristningsfunn bare 4 km fra stedet Pippisteinen ble funnet 50 år tidligere. Denne gangen var det en større stein som ble funnet på Langnesholmen. På holmen er det også registrert flere hustufter fra yngre steinalder og tidlig metalltid. Steinen var ryddet bort fra en potetåker. Det er 9 figurer på steinen, derav 2 mennesker, 1 båt og 6 rein/dyr. Steinen er i dag utstilt på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum.

  I 2008 ble det igjen funnet helleristninger på denne lille holmen, denne gangen 3 nye helleristningsfelt/steiner med fra 1 til 5-6 figurer. Den første steinen ble funnet i mai av ansatte ved Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum. Utpå høsten ble disse ristningene dokumentert, samtidig som det ble funnet enda flere steiner med ristninger på.

  Helleristningene på Langnesholmen er ikke innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste.  Den første helleristningssteinen som ble funnet i 2008. Fra steinen er det flott utsikt mot innløpet av Langfjorden. Foto: Martin Hykkerud, VAM ©
   
  Figurene på den første steinen er markert med kvarts. En tydelig menneskefigur øverst. Foto: Martin Hykkerud, VAM ©
   
  Geir Amund Sørgård kritter opp figurene på en av steinene som ble funnet høsten 2008. Foto: Martin Hykkerud, VAM ©
   
   Menneskefigurer. Foto: Martin Hykkerud, VAM ©