KOMSA

    Det karakteristiske Komsafjellet ligger i bunnen av Altafjorden, like ved Alta sentrum. I 1925 fant geologen og arkeologen Anders Nummedal boplasser fra eldre steinalder her. Funnene ble kjent som "Komsakulturen", men i dag brukes ikke dette begrepet lenger. I forbindelse med registreringer av kulturminner i området, ble det i 2000 funnet et felt med hellemalerier i Komsafjellet. Feltet ligger 36-38 meter over havet og består av 7 figurer. Malingen er svakt synlig og det kan være vanskelig å se hva maleriene forestiller. Det er blant annet fargeflekker og streker/linjer, en mulig geometrisk figur, et fiskebensliknende mønster, og en figur som muligens kan forestille en båt.
     

    Komsafjellet. Foto: Heidi Johansen, VAM ©