AMTMANNSNES

       
    Et utvalg av menneskefigurene på Amtmannsnes 2B. Digital kalkering basert på fotografi. Karin Tansem, VAM ©

  Amtmannsnes er et av de fem bergkunstområdene i Alta på UNESCOs Verdensarvliste. Figurene er helt unike og skiller seg fra all annen bergkunst det er naturlig å sammenligne med.

  De første figurene på Amtmannsnes ble funnet av lokalbefolkningen i 1977. I dag er det registrert 4 felt (Amtmannsnes 1, 2a, 2b, 3) med 5-600 figurer til sammen. Bergflatene er svært forvitret noe som gjør dokumentasjonen vanskelig og til dels usikker.

  Amtmannsnes er et lavt nes på nordøstsiden av Komsafjellet i bunnen av Altafjorden. Nesets høyeste punkt er bare 25 m.o.h. Hele neset lå dermed under havoverflaten da de første ristningene ble laget i Kåfjord og Hjemmeluft. Men etter hvert som landet hevet seg, ble også de slake, lyse bergflatene på Amtmannsnes tatt i bruk til å lage helleristninger på. Feltene ligger i dag 14-17 m.o.h., og de dateres til fase 3 (ca 5000-4000 år siden). I fase 3 var Amtmannsnes og Storsteinen de viktigste områdene for å lage helleristninger i Alta, i motsetning til i de to eldste fasene hvor de største konsentrasjonene av bergkunst finnes litt lenger øst i fjordbunnen, i Hjemmeluft og Kåfjord.

  Figurene på Amtmannsnes består i hovedsak av menneskelignende figurer, reinsdyr og ulike mønstre/sikksakklinjer, men også enkelte andre dyrearter og figurtyper er representert. I nærheten av bergkunstfeltene er det funnet spor av annen menneskelig aktivitet i form av redskaper og rester etter redskapsproduksjon.

   

       
    Amtmannsnes 2b. Foto: Karin Tansem, VAM ©

  Menneskefigurene på Amtmannsnes er av en type som er svært uvanlig. De er store, den største er over 2 meter lang. De fleste har ansiktstrekk, noen også hår, fingre og kroppsmønstre. Noen ser ut til å være gravide, og noen kan ha masker på hodet. Kanskje forestiller de individer med forskjellig betydning, guder eller sjamaner? Lange sikksakk-linjer går horisontalt og vertikalt over det største feltet, Amtmannsnes 2B. Ellers er det mange reinsdyr på feltene. Enkelte av reinsdyrene er også svært store, og utformingen av dem skiller seg fra de eldre og yngre fasene i Alta. Det er ingen båter på Amtmannsnes.

  Feltene på Amtmannsnes ligger i et naturskjønt friluftsområde, samtidig som de ligger nært bebyggelsen, et gammelt industriområde og en fotballbane. Det har vært noen tilfeller av skader som skyldes menneskelig aktivitet i området. I tillegg kommer de utfordringer som skyldes naturlige prosesser, som lavvekst, vegetasjon, vannsig, fryse- og tineprosesser m.m. Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum har ansvar for skjøtsel av bergkunstområdet, og utfører blant annet vegetasjonspleie og spriting av bergflatene for å fjerne lavveksten. Vi har også vintertildekket feltene med isolerende matter. Planen er at tildekkingen skal tas av hver sommer. Etter hvert som feltene blir lavfrie, vil vi redokumentere dem. Sommeren 2008 ble dette gjort på det største feltet, Amtmannsnes 2b. 

   

          
     Amtmannsnes oktober 2007. Foto: János Kolostyák, VAM ©

  Før vintertildekkingen ble lagt tilbake på feltene igjen i 2007 og 2008, arrangerte museet visninger i høstmørket for beboerne i området. Vi sendte ut invitasjon til alle husstandene på Amtmannsnes, og rundt 35-40 mennesker møtte opp hver gang. Feltene ble lyst opp med kraftige lamper og frem trådte det et mylder av figurer, tett i tett på bergflatene. Aldri før er feltene på Amtmannsnes vist frem på denne måten, og vi tror at mange syntes det var en spesiell opplevelse. 

  Det er ikke bare beboerne på Amtmannsnes som har bergkunst som nabo, og vi ønsker å vise fram andre felt også på denne måten. Senere har også beboerne på Apanes blitt invitert til å komme og se helleristningene de har utenfor stuedøra. Apanesfeltene er en del av det store verdensarvområdet Hjemmeluft, men de ligger utenfor det tilrettelagte området. Også i Hjemmeluft har vi arrangert flere mørkevandringer, og da har tilbudet gått ut til hele Altas befolkning, ikke bare de som bor her i nærheten.