KÅFJORD

  Kåfjord er et av de fem områdene med bergkunst på UNESCOs Verdensarvliste. Helleristningene i Kåfjord ble oppdaget i 1978, og i dag er det registrert ca 1500 figurer her. Feltet ligger bare 3 km fra Hjemmeluft (i luftlinje) på andre siden av innløpet til Kåfjorden. Bergarten som helleristningene er hogget på en myk leirskifer med røde og grønne vertikale striper.

  Helleristningene i Kåfjord ligger ca 18-26 meter over dagenes havnivå, og de kan derfor dateres til fase 1 og 2 (ca 7000-5000 år siden). Helleristningene i Kåfjord har mye til felles med helleristninger fra samme faser i Hjemmeluft, samtidig som Kåfjord har enkelte scener og figurer som ikke er kjent fra Hjemmeluft. Til forskjell fra Hjemmeluft er også helleristningene i Kåfjord svært konsentrert til et mindre område, mens feltene i Hjemmeluft ligger spredt over et stort geografisk område.

  Feltet i Kåfjord er svært detaljert og variert, med mange karakteristiske scener og figurer, som gir et enestående bilde av en sammensatt og rik forestillingsverden. På bergflatene kan vi se jakt og fiske, dyreliv, båter, redskaper og utstyr. Mennesker er avbildet i ulike situasjoner – på truger, på jakt, i ritualer. Det er fangstgjerder for villreinjakt, samt en rekke ulike geometriske mønstre. Forskjellige dyrearter er representert i Kåfjord, som rein, elg, hund, rype, kveite og hval. Det er også mange bjørner, bjørner, bjørnehi og bjørnespor. Bjørnen hadde sannsynligvis en spesiell betydning i tro og ritualer.

  Et karakteristisk trekk ved helleristningene i Kåfjord de mange sporene. Vi kan følge spor etter reinflokker som drives inn i fangstgjerder og bjørner som går mellom de andre figurene på feltet. Det er mer enn 350 bjørnespor på feltet, men også mange fotspor og trugespor. Mange scener viser mennesker som er sammen om aktiviteter eller ritualer. For eksempel er det en helt unik komposisjon av nitten mennesker som står og holder hverandre i hendene. De står i en sirkel rundt noe som kan være et dyr, et menneske eller kanskje en sjaman. En annen gruppe mennesker er samlet rundt det som kan være to hunder som parer seg.

  Berget i Kåfjord er svært oppsprukket og deler av flaten forvitret. Enkelte av figurene er i ferd med å forsvinne helt. For å bevare dette unike feltet for fremtiden, er det permanent tildekket. Før feltet i Kåfjord ble tildekket, ble det dokumentert med ulike metoder. Store deler av feltet er skannet og Kåfjord er foreløpig det eneste feltet i Alta som er dokumentert på denne måten. Skanningen ble gjort av det svenske firmaet Metimur, som en del av RANE-prosjektet (2002-2005). RANE, Rock Art in Northern Europe, var et tverrfaglig og internasjonalt prosjekt, hvor dokumentasjon, forvaltning og formidling av bergkunst sto sentralt.

  Med utgangspunkt i det skannede materialet, og annen dokumentasjon som fotografier, er det laget en digital kalkering av hele feltet:
   


  Alle foto: Karin Tansem.