DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN       
     

  Altasaken – et stykke norgeshistorie


  Målgruppe 6. trinn

   

  Utbygging av Alta – Kautokeinovassdraget er den mest omstridte kraftutbyggingen i norsk historie. Konflikten startet med motstanden fra lokalbefolkning og naturvernorganisasjonene rundt 1970, men endte opp med å bli et spørsmål om urfolksrettigheter.

   

  Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i perioden 1979-1981, da kampen om utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget var på sitt heteste. Det var demonstrasjoner over hele landet. Flere tusen mennesker deltok i ulovlige aksjoner for å forhindre anleggsarbeidet. Da konflikten toppet seg i 1981 sendte norske myndigheter 600 politifolk til Alta. Hva skjedde under Altasaken? Hvorfor fikk saken så stor oppmerksomhet? Gjennom dramatisering vil elevene få være med i sentrale hendelser knyttet til saken. Gjennom tildeling av ulike roller vil de bli utfordret til å foreta vurderinger, knyttet til grunnleggende spørsmål om rett og galt, som var viktige for lokalsamfunnet.

   

  I undervisningen presenteres Altasaken som en verdikamp mellom modernisering og tradisjon, og tar opp minoriteters situasjon innenfor nasjonalstaten.  Med dette vil elevene få et innblikk i en lokal hendelse, med nasjonal og internasjonal utstrekning, som er blitt stående som en sentral del av Norges historie.

   

  Tid: Mars 2017 - uke 12 og 13

  Varighet: 2 timer

   

  Antall: 30 elever

     
     
   
     

  Steinalderdager
  Målgruppe 4. trinn.

  I september inviterer vi 4. trinn til de årlige steinalderdagene. Elevene får mulighet til å tilbringe en dag på museet med steinalderliv som tema. Med utgangspunkt i helleristningene i Jiepmaluokta/ Hjemmeluft prøver vi å komme på sporet av hvordan livet i steinalderen var. Hvem laget helleristningene og hvorfor? Når var steinalderen? Hvorfor kalles det steinalder? Hvordan levde menneskene i steinalderen?

  I løpet av temadagen får elevene gå på oppdagelsesferd langs helleristningsfeltene, spekulere på hva tegnene fra fortiden kan bety, og hvordan folk levde dengang. Elevene vil delta i ulike arbeidsgrupper hvor de får sy i skinn, lage smykker av skjell, fjær og lærreim, slipe steinredskaper av skifer, lage mat i kokegrop eller jakte med pil og bue. Hele dagen vil de ha følge av arkeologer og andre fra museet som vil fortelle, svare på spørsmål og veilede.

  Program for uke 36 finner du her.

  Program for uke 37 finner du her.
   

  Tid: September 2017: uke 36 og 37

   

  Varighet: 4 timer

  Antall: 50 - 60 elever
  Nettsider, faktabøker og fortellinger fra steinalderen


  Vi og de andre: Finnmarksbilder

  Målgruppe 9. trinn

  I undervisningsopplegget Vi og de andre: Finnmarksbilder legger vi tilrette for refleksjoner knyttet til "oss og de andre". Med utgangspunkt i bilder av Finnmark i museer og media, ungdommers selvforståelse, identitet og oppfatninger av andre, stimulerer vi til nærmere ettertanke knyttet til egne erfaringer, gruppetilhørighet og mange identiteter. Målet er å legge tilrette for en nyansert forståelse av mangfoldige identiteter.


  Elevene uttrykker egen forståelse gjennom tekst og fotografier. Elevarbeidene samles inn på museet og vil bli en del av utstillingen Ett tusen postkort. Denne utstillingen vil åpnes når vi har fått inn tusen fotografier, som alternative postkort, fra elever som har deltatt i undervisningsopplegget.
   


  Tid: 
  Varighet: 2 timer

  Antall: inntil 30 elever