STRUVES MERIDIANBUE

Struves meridianbue var den første store vitenskapelige oppmålingen i Europa. Prosjektet ble utført gjennom et samarbeid mellom regjeringene i Russland, Sverige og Norge. Det var det første internasjonale vitenskapelige samarbeid organisert på statsnivå i verdenshistorien.


Oppmålingen ble gjennomført i perioden 1816 til 1855 under ledelse av Friedrich Georg Wilhelm Struve. Meridianbuen er enestående i sitt omfang og kvalitet, og representerer et viktig element i geovitenskapens historie.


Friedrich Georg Wilhelm Struve målte avstanden fra Svartehavet til Hammerfest. Formålet med oppmålingen var å finne ut hvor flattrykt jordkloden var ved polene.
Gradmålingsrekken ble formet av en kjede av trekanter med sidelengder på 20-40 km, i grove trekk langs en meridian, hvor det ble målt vinkler i 265 hovedpunkter og 60 hjelpepunkter. Det nordligste punktet er Meridianstøtten på Fuglenes i Hammerfest, og det sørligste er Ismail i Ukraina. Lengden på buen er 282 mil. I dagens geografi strekker trekantkjeden seg gjennom ti land: Norge, Sverige, Finland, Russland, Estland, Latvia, Litauen, Hviterussland, Moldova og Ukraina.


Resultatene fra Struves oppmåling ga et viktig bidrag til den geodetiske forskningen. Data fra Struves meridianbue har sammen med data fra andre meridianbuer dannet grunnlag for kart og oppmåling i de fleste landene i Vest-Europa helt fram til satellitt-teknologien tok over i 1970-årene.


På 2000-tallet gikk de 10 landene som er involvert i meridianbuen sammen om å verne 34 målepunkter som fortsatt er intakte, og Struves Meridianbue ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste i 2005. Alle de vernede punktene ha
r en form for markering; et hull i fjellet, en jernbolt, en steinrøys (opprinnelig varde) eller en obelisk. Struves meridianbue var det første teknisk-vitenskapelige kulturobjekt som ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det var også den første transnasjonale innskrivingen som omfatter mer enn to land.


Alle de 4 målepunktene på Verdensarvlista i Norge er i Finnmark:

 

Meridianstøtten på Fuglenes i Hammerfest
Fjelltoppen Lille-Raipas/ Unna Ráipásaš i Alta
Fjelltoppen Luvddiidčohkka (Lodiken) i Kautokeino
Fjelltoppen Bealjášvárri/ Muvravárri i Kautokeino.Utsikt fra Lille Raipas. Dette er også en av de tilrettelagte toppturene i Alta kommune, og det var i 2014 over 4000 mennesker som tok turen dit. Ved starten av løypa er det satt opp et informasjonsskilt om verdensarven. Foto: Heidi Johansen, VAM.


Lær mer om Struves Meridianbue: 

Statens Kartverk

UNESCO

Kart og veibeskrivelse til målepunktet på Lille Raipas, Alta kommuneKartet over viser Struves Meridianbue. Klikk på kartet for å se en større versjon.
Kilde: Wikimedia Commons/historical.