VERDENSARV

Hva har Bergkunsten i Alta og Struves Meridianbue til felles med de mystiske skulpturene på Påskeøya, frihetsgudinnen i New York, Stonehenge, Taj Mahal, Great Barrier Reef, den kinesiske mur og pyramidene i Egypt? Jo, de er er alle innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste.

 

UNESCO vedtok i 1972 konvensjonen om verdens natur og kulturarv - Verdensarvkonvensjonen. Formålet med konvensjonen er å verne steder i verden som har så enestående universelle verdier at de overskrider de nasjonale grensene, og er en felles verdi for menneskeheten i dag og i fremtiden. Derfor er varig vern av denne arven viktig for det internasjonale samfunnet. Norge ratifiserte Verdensarvkonvensjonen 12. mai 1977 og har i dag (2015) 7 steder innskrevet på Verdensarvlista (år for innskriving i parentes): Bryggen i Bergen (1979), Urnes stavkirke (1979), Bergstaden Røros (1980), Bergkunsten i Alta (1985), Vegaøyan (2004), Struves Meridianbue (2005) og Vestnorsk Fjordlandskap (2005).

 

Det er til sammen 1007 steder i verden som er innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste. Av disse er 779 kulturminner, 197 naturminner, og 31 er en blanding av natur og kultur. Og av disse igjen er det et fåtall byer eller kommuner som har mer har mer enn en oppføring på Verdensarvlista. Så her er Alta i et eksklusivt selskap, med sine to oppføringer.

Les mer om verdensarv og de norske verdensarvstedene her:

Norges Verdensarv

Riksantivaren