Ursus - Bjørner i nord

  I utstillingen «Ursus – Bjørner i nord» kan du få nærkontakt med dette mektige dyret, og lære mer om artene som lever på den nordlige halvkule i dag, fra vår egen brunbjørn, til kamtsjatkabjørn, grizzlybjørn, isbjørn og svartbjørn. Hva er deres særtrekk, livsgrunnlag, og situasjon i dag? Trekkplasteret i utstillingen er de 10 installasjonene med utstoppede bjørner. Etter å ha sett utstillingen, kan du gå på bjørnejakt blant helleristningene i museumsområdet. Her vil du se både bjørnejakt, bjørnehi og bjørnespor som ble hogget i bergene for opptil 7000 år siden!
   

  Utstillingen er produsert av det norske firmaet Naturama as, som også lagde utstillingen «Deres Majestet» om elgen som vi viste på Alta Museum i 2012. Utstillingen fokuserer på nøktern informasjon om de ulike bjørneartene. I tillegg til de 10 forskjellige installasjonene, består utstillingen også av en 41 meter lang frise som med tekst, illustrasjoner og bilder forteller mer om bjørnene. En del av dyrene er det lov å klappe og føle på, noe som gir utstillingen en ekstra dimensjon. Utstillingen passer for alle aldersgrupper. For barn og unge ligger mye av aktivitetene i selve utstillingskonseptet, hvor man kan kjenne på pels og klær, se på store foto, illustrasjoner og film, eller ta bilder sammen med bjørnene.
   

  Utstillingen «URSUS – Bjørner i nord» åpnet for første gang i januar 2013 på MUST – Museum Stavanger, og har siden vært vist på andre museer i Sør-Norge. Alta er første visningssted i Nord-Norge.  Over: Fra åpningsdagen på MUST - Museum Stavanger. Bildet er lånt fra informasjonsfolderen laget av Naturama as.


  Det er ikke tilfeldig at Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum ønsker å fokusere litt ekstra på bjørnen i 2015. Det er i år 30 år siden bergkunsten i Alta ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste, og dette vil vi blant annet feire med denne flotte bjørneutstillingen.  Alle bjørnescenene på helleristningsfeltene i Alta tyder nemlig på at bjørnen spilte en viktig rolle for menneskene som lagde helleristningene. Her er scener som viser ulike måter å jakte på bjørn, her er binner med unger, bjørnehi med og uten bjørner i, og masse bjørnespor!
   

  Bjørnens adferd vekket nok en viss undring og bidro kanskje til at man så på den som et vesen litt utenom det vanlige. Om høsten forsvant den fra jordas overflate - den gikk i hi, og kom ikke fram igjen før det ble vår! Noen ganger hadde den til og med fått en unge i løpet av tida den lå i hi. Kanskje eksisterte det myter om hvor den var hele den lange vinteren, kanskje trodde man at den var gått inn i en annen verden? Flere av scenene på helleristningene i Alta viser nettopp bjørnehiet, med og uten bjørn i. Det er også bjørnespor som går i ulike retninger over bergene. De går mellom de andre figurene, og de går oppover til det som kan ha vært himmelen. Men ikke minst forsvinner de ofte ned i sprekker og forsenkninger i berget, som om bjørnen forsvant gjennom innganger til andre verdener.
   

  På et av helleristningsfeltene i Hjemmeluft, er det til og med en naturlig formasjon i berget, en grønnlig farge som har fasong som et stort bjørnehode! I tilknytning til dette naturlige bjørnehodet har menneskene hogget inn en stor bjørnescene som avsluttes med jakt på en bjørn som er i hiet sitt, midt inne i dette naturlige bjørnehodet!
   

  Det er spesielt i de eldste fasene, for 5-7000 år siden, at vi finner alle disse variantene av bjørnescener. Disse scenene bidrar til å belyse hvordan menneskene for så lenge siden kan ha betraktet den verden de var en del av. I tillegg til en verden her på jorda, kunne det ha vært andre verdener hvor åndene og de døde holdt til, de som professor Knut Helskog omtaler som de «andre enn mennesker». Bjørnen ble trolig sett på som et vesen som kunne bevege seg mellom disse ulike verdener i kosmos, mellom menneskene og de som ikke var mennesker, mellom den midtre verden, og oververden og underverden.  Over:
  Et naturlig bjørnehode i berget, hvor slutten på en stor bjørnescene er hogd for 6-7000 år siden. Bildet er digitalt bearbeidet for å gjøre figurene og bjørnehodet tydeligere. Helleristningene befinner seg på feltet Bergbukten 7a langs den tilrettelagte løypa i Hjemmeluft, like ved det store feltet med reingjerdet. Figurene er ikke oppmalt. Foto: Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum.