HIGHER GROUND

  Utstillingen «Higher Ground» fra Nordnorsk Kunstmuseum vises 22. september – 31. desember 2014

   

  Marianne Darlen Solhaugstrand: St. Anthony’s Dream, 2009  «Higher Ground» er ei vandreutstilling produsert av Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM). Utstillingen fokuserer på tegning som kunstform og består av 25 verker av 22 av Norges mest kjente kunstnere fra sent 1800-tall til i dag.

  Torsdag 30. oktober kl. 1900 arrangeres «kunstnersamtale» med altakunstneren Sigfrid Hernes der Lise Dahl vil prøve å få frem hvordan en kunstner arbeider og selv ser på kunstnerrollen. Hernes er representert med kunst i utstillingen.


  Utstillingens innhold


  Til tross for den engelske tittelen dreier utstillingen seg om norsk tegnekunst fra 1800-tallet frem til i dag. Den inneholder i hovedsak tegninger fra NNKMs egen samling og for en stor del kunst av noen av kjente nord-norske kunstnere. Historiske kunstnere som Theodor Kittelsen, Rolf Nesch, Arne Ekeland, Kaare Espolin Johnsen, Iver Jåks og Bjarne Holst danner et bakteppe og demonstrerer hvilken tradisjon tegning har i norsk kunst. Hovedvekten er imidlertid lagt på verker av norske samtidskunstnere, både den etablerte generasjonen og yngre kunstnere. Utstillingen trekker således frem 2000-generasjonens tilnærming til mediet.


  Målet med utstillingen er å se forskjellige generasjoners uttrykksmåter i forhold til hverandre, samt vise mangfoldet og bredden i deres tilnærmelser til tegnemediet.  Higher Ground gir i tillegg et innblikk i hvordan kunstnernes tilnærming til tegning har endret seg gjennom tidene – for eksempel fra Theodor Kittelsens (1857–1914) illustrasjonstegning fra sent 1800-tall, via Odd Nerdrums (født 1944) flørt med den klassiske akten – og til vår samtids Hanne O. Lydia Kristoffersens (født 1964)  ”Big Orange” – en fotorealistisk fremstilling som tar opp samfunnsaktuelle problemstillinger.


  Blant samtidskunstnerne som er representert i utstillingen er Sigfrid Hernes, Ane Mette Hol, Ane Graff, Hanne Lydia O. Kristoffersen, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Bjarne Melgaard, Sverre Malling, Marit Wulff Andreassen, Marianne Darlèn Solhaugstrand og Rina Charlott Lindgren. Sverre Mallings verk, «Higher Ground» fra 2008 har gitt navnet til utstillingen. «Higher Ground» er også navnet på en sang av Stevie Wonder fra 1973.


  Utstillingens målgruppe


  Kunst regnes av noen som en del av kulturlivet som er for de spesielt interesserte. Men behovet for å tegne er en medfødt evne hos alle mennesker. Tegning er en grunnleggende ferdighet på lik linje med det å leke. Tegning har også en demokratisk side i og med at ”alle tegner”. Vi blir gjerne introdusert for mediet fra barnsbein av og de fleste benytter seg av tegninger til daglig, om ikke annet for å tegne kruseduller mens vi sitter i en telefonsamtale.


  En av målgruppene for utstillingen er barn og unge. Nordnorsk Kunstmuseum skriver om tegningens betydning for barn og unge:   -          Det fine med tegning er den langsomme prosessen som gir tid og rom for tenkning. Tegning er således et utmerket medium å benytte for å fremme den logiske tenkemåte, problemløsning og kreativitet hos barn og unge.


  -          Tegning er en aktivitet som fremmer bevisstgjøring av billedforståelse og billedkultur. Det er særlig viktig å oppøve bevissthet og forståelse hos barn og unge i et samfunn med massiv visuell informasjon og kommunikasjon.


  -           Å tegne øker bevisstgjøring i forhold til det å visualisere, og øker formsans og romfølelse.


  Adgang til utstillingen er gratis for skoleklasser. Det er utarbeidet både en pedagogisk veiledning og en katalog til utstillingen. Veiledningen kan lastes ned fra Nasjonalmuseets hjemmeside.


  Velkommen!