BERGKUNSTARKIVET

  Alta Museums digitale bergkunstarkiv er nå tilgjengelig på nett på www.altarockart.no.

  Arkivet skal på lang sikt inneholde et omfattende dokumentasjonsmateriale for all bergkunst i Alta og vil stadig utvides etter hvert som tiden går.

  For de som ønsker mest mulig ut av arkivet anbefaler vi å se litt på våre brukerveiledninger som finnes her.

  Alt materiale i arkivet er nedlastbart. Bruk av arkivmaterialet er gratis i ikke-kommersiell sammenheng, under forutsetning at det henvises til Alta Museum som kilde med kreditering av den enkelte fotograf/skaper. Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende.


  Eksempel fra bergkunstarkivet.


  Eksempel fra bergkunstarkivet.