RØDMALINGEN FJERNES - LITT ETTER LITT

  I noen år nå har Alta Museum i samarbeid med arkeologer og tekniske konservatorer fra Tromsø Museum, Bergen Museum og NTNU fjernet maling fra helleristningene i Hjemmeluft. Ekspertene har utviklet en egen metode tilpasset de malingstypene som har blitt brukt i Alta, og bergarten her. Riksantikvaren finansierer prosjektet.
   


  Men hvorfor fjerner vi malingen? Det er flere årsaker til det. Det har vært vanlig å male helleristninger i Skandinavia helt siden 1800-tallet. Den røde fargen ble raskt tatt i bruk, fordi helleristningene ble satt i sammenheng med de røde hellemaleriene. Motivene ligner; mennesker, dyr og abstrakte mønstre. De fleste feltene som ble oppmalt her i Alta ble først malt på 70-tallet, da helleristningene ble oppdaget.

   

  Men det finnes ingenting som tyder på at helleristningene ble farget på noe vis på den tiden de ble laget og brukt. Det er ikke funnet fargepigmenter i huggespor fra steinalderen.Ved å male helleristningene røde, gjør vi dem til noe helt annet enn de var. Det er mange besøkende og turister som ikke er klar over at malingen er påført de senere årene, og som tror at ristningene har vært røde hele tiden. De røde helleristningene gir altså en helt feil fremstilling av hvordan helleristningene så ut, og det vi ser er jo egentlig ikke helleristningene, men malingen! Mange besøkende som kommer hit utenfra Skandinavia, synes at malingen er vandalisme.
   

  En del figurer har også blitt malt opp feil, og denne malingen er det ekstra viktig å fjerne.  En annen årsak til at malingen fjernes nå, er at malingen kan være skadelig for helleristningene, uten at vi har funnet noen klare bevis for det her i Alta. I Hjemmeluft er bergarten veldig hard og robust. Det man likevel kan se, er at fargepigmenter fra den eldste malingen fra 70-tallet, ikke lar seg fjerne. Pigmentene har blitt en del av berget, slik at helleristningene har et svakt rosa skjær. Det har også vært foreslått at maling som flakker av, kan ta med seg små biter av berget. Alle inngrep som gjøres på bergkunsten skal være mulig å reversere, og hvis helleristningene skal males, må det forskes frem en malingstype som ikke forårsaker noen skader eller varige endringer.
   

  Den gamle malingen flakker av, og feltene får et ustelt utseende. Og det kan jo ikke helleristningene på verdensarvlista ha! Man kan jo få inntrykk av at Alta Museum og kulturminnevernet generelt ikke bryr seg om helleristningene, men lar dem forfalle. Og ingenting er jo fjernere fra sannheten. Men å finne de rette metodene for å ta vare på denne kulturskatten vår, er en stor utfordring.


   

  Malingsfjerningen er et møysommelig og tidkrevende arbeid, men vi regner med at alle feltene på østsiden av Hjemmeluft vil være fri for den røde malingen i løpet av de neste to årene. Malingen på Bergbuktenfeltene, som de fleste turistene ser på, skal få beholde malingen inntil vi finner en annen måte å formidle helleristningene på. Men på sikt må all den gamle malingen fjernes.
   

  På de feltene der malingen er fjernet, er man avhengig av godt vær for å se helleristningene ordentlig. Det kan derfor være skuffende for besøkende som har forventet å se rødmalte ristninger på dager med skyet vær.
   

  Det er derfor viktig for Alta Museum å lage et tilbud for de som vil se de feltene der malingen er fjernet. Vi planlegger å få til noe i løpet av vinteren 2013/14, og om det blir trykket hefter eller satt opp skilt, er ikke avgjort enda. På sikt kan det være at helleristningene blir tilrettelagt med nye metoder, f eks nye typer maling, men dette ligger et stykke frem i tid.