BÅTER

M/K Vally
 
M/K Vally er en av mange båter som er i Alta Museums eie. Det finnes ikke mange båter av denne typen igjen i Finnmark, og derfor fikk M/K Vally i 2000 offisiell status som verneverdig.
 
Bygd i 1917
     
  M/K Vally. Foto: VAM ©
M/K Vally ble bygd i Hemnesberget i 1917 for handelshuset Jens B. Digre, Storsandnes i Langfjorden i Alta kommune. Det er en kravellbygd kutter med rett baug og lang hekk. Skroget har furuplank overvanns og granbunn. Målene er 42 fot lengde og 13.7 fot bredde. Båten har vært eid av altaværinger siden den ble bygd for snart 90 år siden. Båten er av en type som var svært vanlig i hele Finnmark. I dag er det bare 2 slike båter igjen i offentlig eie. Den andre, ”Kjartan” som eies av Vadsø Museum er bygd etter annen verdenskrig.
 
Krigshistorie 1941-45
Båten ble drevet helt til siste krig av firmaet Digre. I 1941 ble den tatt av tyskerne og ført til Kåfjord i Alta, men eierne "laget" motorskade slik at tyskerne aldri fikk start på motoren. Den ble slippsatt i Kåfjord i Alta, men heller ikke etter overhaling fikk de noe nytte av båten. Etter et år i Kåfjord, ble Vally overlevert eierne som ubrukelig, og de slepte den til Storsandnes. Her lå den uvirksom til evakueringsordren kom høsten 1944. Eierne med familier gikk ombord og evakuerte til Lødingen. Det var da øyensynlig ikke noen feil eller mangler med motoren.
 
Lofotfiske og fiske på bankene v/fiskere fra Alta 1917-82
M/K Vally ble solgt til brødrene Harald og Arne Johansen i 1946. Båten var i kontinuerlig drift fra 1946 til 1982. Den ble blant annet brukt til Lofotfiske og til fiske på Nordbanken og Nordkappbanken.
 
Kjøpt av Alta Museum i 1982
M/K Vally ble kjøpt av Alta Museum 3/12-1982. Av kjøpesummen på kr. 50.000, ble kr. 30.000 bevilget av Norsk kulturråd i 1981. Det resterende beløp ble betalt av Alta Museum.
 
Et prosjekt for lærere og elever fra Alta Ungdomsskole 1992-96
Etter å ha vært vedlikeholdt og passet av Erling Andersen i Korsfjorden i ytre del av Altafjorden kom den inn til havnen i Alta tettsted i mai 1992 og ble brukt i prosjektarbeid av lærere og elever ved Alta Ungdomsskole etter avtale med Kulturkontoret i Alta. Det ble foretatt lugar-opprustning og det elektriske anlegget ble skiftet. Skroget ble smurt og mastene pusset. Båten var i vinterfortøyninger i Korsfjorden også i disse årene.
 
Vally og arbeidet med den var et av fartøyprosjektene som ble vist oppmerksomhet i fjernsynsprogrammet ”Rust, råte og kjærlighet” som ble sendt i desember 1997 på NRK. 
 
Avtale med Altafjord kystlag 1998
Alta Museum hadde fra 1998 til 2001 en avtale med Altafjord kystlag om at de skulle stå for årlig vedlikehold, pass og drift. Arbeidet ble organisert i et ”høvedmannslag” på 7 personer. 

Status som verneverdig i 2000
Etter søknad fra Alta Museum har Riksantikvaren gitt båten status som verneverdig fartøy i november 2000. Stortingets kulturkomite var på befaring på Alta Museum i september 2000, og ble blant annet orientert om det planlagte arbeid med ”Vally”.
 
Restaureringsarbeid på Nordnorsk fartøyvernsenter
M/K Vally gikk for egen maskin 9. juni 2001 fra Alta til Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen i Troms. Den ble ført dit av et mannskap på fire fra Altafjord kystlag. Båten har vært under restaurering i 3 år frem til august 2004. Arbeidet har kostet ca. 2 ½ millioner kr hvorav ca. 2 millioner er dekket av Riksantikvaren.
 
MK Vally kom tilbake til Alta den 3.september 2004, og Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum har inntil videre selv ansvar for pass og vedlikehold av båten. Den er planlagt benyttet til formidling av lokal kyst- og fiskefartøykultur ovenfor skoleelever og andre interesserte. I tillegg vil fartøyet bli benyttet til turer i nærområdet om sommeren.