BYGG OG ANLEGG

  Alta kommune eier og Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum har driftsansvar for følgende bygninger: 

  Bygninger som står ute


  - Våningshus fra gjenreisningstida i Hjemmeluft. Bygd på slutten av 1940-tallet.

  - 2 skjåer fra gjenreisningstida i Hjemmeluft. Bygd på slutten av 1940-tallet.

  - Molfornesskjåen i Kvibydalen. Bygd andre halvdel av 1800-tallet.

  - Stabbur i Lille Lerresfjord. Egentlig et lite bolighus. Størst av de tre stabburene i Lerresfjord. Bygd ca 1900.

  - 2 stabbur i Lille Lerresfjord. Bygd andre halvdel av 1800-tallet.

  - "Rafshode-stua". Sto i Rafsbotn til 1993 da det ble oppmålt, merket og flyttet til utendørs lagring i Hjemmeluft. Eldste del bygd på slutten av 1870-tallet, en yngre del bygd av flyplassplank ca 1946.


  Bygninger som er demontert og lagret innendørs

  - "Aronnes-huset".  Bygd av flyplassplank fra Alta lufthavn rett etter 2.verdenskrig. Sto frem til 1998 i Tyttebærveien 9 på Aronnes. Oppmålt, merket og flyttet til museets fjernlager i Øvre Alta i 1998.

  - Skiferstue fra Langvann. Bygd i perioden 1900-1940, og ble ikke brent under 2.verdenskrig. Flyttet av Alta historielag til museets fjernlager i 1979.

  - Tysk ammunisjonslagerbu. Bygd 1940-45 av tyskerne på Elvebakken. Flyttet til Autsi og brukt som uthus ved hytte. Gitt til museet og flyttet til museets fjernlager i Øvre Alta i 1996.


  Nordlysobservatoriet på Haldde


  ” 23.2.12. vedtok styret for VAM at administrasjonen for museet må meddele eier Alta Kommune at VAM ikke kan anse å ha driftsansvaret for Haldde og Naustet så lenge disse byggene ikke er ferdigstilte for drift.”

  Følgende bygninger på Haldde omfattes av dette vedtaket:

  - Nordlysobservatoriet på Haldde: Hovedbygningen. Bygd 1012-13, brent 1944, restaurert 1984-88, 2005.

  - Nordlysobservatoriet på Haldde: Observatoriet ("Borgen"). Bygd 1899, brent 1944, restaurert 1984-88.

  - Nordlysobservatoriet på Haldde: Lagerhuset. Bygd 1912-13, brent 1944, restaurert 1984-88.