SMAKEBITER FRA GJENSTANDSSAMLINGEN

    Henvendelser angående museets gjenstandssamling rettes til:

    Konservator Anne Klippenvåg Pettersen, tlf. + 47 47 71 84 58, epost: anpe@altamuseum.no