SMAKEBITER FRA GJENSTANDSSAMLINGEN

Henvendelser angående museets gjenstandssamling rettes til:

Konservator Anne Klippenvåg Pettersen, tlf. + 47 47 71 84 58, epost: anpe@altamuseum.no