PUBLIKASJONER


    Trond K. Lødøen, Helle Vangen Stuedal og Hans Christian Søborg (red.)

  Fersk forskning, nye turisme, gammel bergkunst
  Rapport fra nasjonalt seminar for Bergkunstnettverket i 2010


  Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museums skriftserie
  BERGKUNST NR. 1

  ISBN-13  978-82-7784-038-3
  ISSN 1892-7394
     
     Tansem, Karin og Johansen, Heidi, 2008: The World Heritage Rock Art in Alta. Adoranten 2008:65-84. Scandinavian Society for Prehistoric Art. Tanums hällristningsmuseum, Underslös.
     
                 Helskog, Knut: Helleristningene. Hjemmeluft/Jiepmaluokta. 30 siders guidehefte tilgjengelig på 12 språk.
     
    Hva sier bergkunsten? Alta Museums faste lørdagsspalte i Altaposten. I forbindelse med at vi i 2012 har hatt elg som tema på museet, har vi samlet de artiklene vi har skrevet om elg her.