PUBLIKASJONER


  Trond K. Lødøen, Helle Vangen Stuedal og Hans Christian Søborg (red.)

Fersk forskning, nye turisme, gammel bergkunst
Rapport fra nasjonalt seminar for Bergkunstnettverket i 2010


Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museums skriftserie
BERGKUNST NR. 1

ISBN-13  978-82-7784-038-3
ISSN 1892-7394
   
   Tansem, Karin og Johansen, Heidi, 2008: The World Heritage Rock Art in Alta. Adoranten 2008:65-84. Scandinavian Society for Prehistoric Art. Tanums hällristningsmuseum, Underslös.
   
               Helskog, Knut: Helleristningene. Hjemmeluft/Jiepmaluokta. 30 siders guidehefte tilgjengelig på 12 språk.
   
  Hva sier bergkunsten? Alta Museums faste lørdagsspalte i Altaposten. I forbindelse med at vi i 2012 har hatt elg som tema på museet, har vi samlet de artiklene vi har skrevet om elg her.