SKJØTSEL

    Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum har ansvar for skjøtsel og dokumentasjon av bergkunsten i Alta. Dette er del av de forvaltningsoppgaver som er delegert til museet fra Finnmark fylkeskommune.