Bergkunstfigurene

  Altas bergkunst inneholder en svært stor variasjon av figurmotiver. I Bergkunstarkivet benyttes et fast klassifiseringssystem for å beskrive figurene og gjøre materialet søkbart ut fra figurmotiv.

  Å klassifisere bergkunstfigurer er ofte utfordrende da mange figurer er tvetydige. Klassifiseringen en figur gis i Bergkunstarkivet må derfor alltid anses som en tolkning som ikke nødvendigvis er den eneste mulige.

  Klassifiseringssystemet er hierarkisk organisert i flere kategorinivåer. Av praktiske årsaker registreres ikke alle kategorinivåer på alle typer figurdokumentasjon. Kategorier på nivå 3 registreres hovedsakelig for enkeltfigur- og figurutsnittsfoto. Gruppefoto registreres som regel med kategorier på nivå 2, mens oversiktsfoto og tilsvarende dokumentasjon registreres med kategorier på nivå 1. Mer informasjon om de ulike typene figurdokumentasjon finnes her.
   

   
  Figurklassifisering
   Nivå 1
   Nivå 2  Nivå 3
   Hellemaleri

   
   Helleristning    
     Hogd  
       Linje
       Fullt uthogd
       Kontur med innfyll
       Kontur uten innfyll
       Overlapping/Overhogging
       Partiell
   Antropomorf    
     Menneske  
       Ansikt
       Bryst
       Gravid
       Hodepryd
       Hofte/Mage
       Hånd/Fingre
       Penis
       Vulva
       Ubestemt kroppstrekk
     Fotspor/Såle  
     Trugespor  
   Zoomorf    
     Bjørn  
       Drektig
       Bjørnunge
     Bjørnehi  
     Bjørnespor  
     Elg  
       Drektig
       Gevir
       Kalv
       Klover
     Elgspor  
     Fisk  
       Kveite
       Laks
     Fugl  
       Gås
       Skarv
       Svane
     Hare  
     Hund/Ulv  
     Hval  
     Rein  
       Drektig
       Gevir
       Kalv
       Klover
     Reinspor  
     Rev  
     Sel  
     Ubestemt hjortedyr  
       Drektig
       Gevir
       Kalv
       Klover
     Ubestemt dyr  
     Ubestemt dyrespor  
   Annet motiv    
     Gjenstand  
       Bue
       Elghodestav
       Fiskenøre
       Harpun
       Klubbeformet
       Ski
       Spyd
       Sverd
       T-formet
       Tromme
       Truger
       Øks
       Ubestemt gjenstand
     Båt  
       Mannskapsstrek
       Elghode
       Reinhode
       Ubestemt dyrehode
       Forlenget kjøl
       Forlenget ripe
       Årer
     Geometrisk/Abstrakt  
       Dråpeformet
       Korsformet
       Ramme/Nettingfigur
       Sikksakklinje
       Med frynser
     Fangstgjerde  
   Ubestemt motiv