Bergkunstkartet

  På bergkunstkartet presenteres bergkunstfeltene i Alta kommune, med snarveier som tar deg videre til selve arkivapplikasjonen.

  Bergkunstkartet finner du på
  www.altarockart.no.

  Bruk bergkunstfeltmenyen for å raskt finne fram til de enkelte bergkunstfeltene. Eller du kan zoome og panorere i kartet manuelt og klikke på markørene.

  Grunnet bevaringshensyn er bergkunstfeltene i Kåfjord ikke markert på kartet, infobokser for feltene kan likevel åpnes fra bergkunstfeltmenyen.
  I bergkunstfeltenes infobokser kan du finne følgende lenker:

  Se i arkivet
  - Åpner arkivapplikasjonen i et nytt vindu der et søk etter det aktuelle bergkunstfeltet er forhåndsvalgt.

  Kalkering, Fotomosaikk eller Foto - Åpner PDF-dokumenter med oversiktsbilder av bergkunstfeltet.

  PDF-dokumentene varierer i størrelse og enkelte kan ta tid og laste ned. Hvordan de åpnes avhenger av innstillinger i din nettleser.