Bergkunstkartet

  Om bergkunstkartet

  Bergkunstkartet er basert på API-tjenesten Google Maps, med kartgrunnlag levert av Kartverkets cache-tjenester.
   

  På Bergkunstkartet blir alle kjente bergkunstfelt i Alta kommune presentert. Hvert felt har en infoboks som inneholder en beskrivelse av feltet og lenke til feltets plassering i arkivet, hvor registrerte foto og andre filer er tilgjengelig. I tillegg kan infoboksen også ha direktelenker til kalkeringer, fotomosaikker eller foto som gir et raskt oversiktsbilde av det enkelte felt.

  Grunnet bevaringshensyn er bergkunstfeltene i Kåfjord ikke markert på kartet, infobokser for feltene kan likevel åpnes fra feltmenyen til høyre i kartet.

  Bergkunstkartet finner du på www.altarockart.no.
   

  Navigering

  Du forflytter deg i kartet ved å klikke og dra i kartbildet. Zoom inn eller ut ved hjelp av musens scrollehjul, alternativt kan du bruke zoomkontrollen nederst til høyre i kartbildet.
   

  Til høyre i kartbildet finner du feltmenyen som fungerer som automatisk navigeringsfunksjon. Klikk på navnet for et spesifikt bergkunstområde for å zoome inn på det gitte området. Hjemmeluft som geografisk er det desidert største bergkunstområdet i Alta er dessuten delt opp i mindre lokaliteter. Velg et feltnummer fra rullegardinmenyene for å åpne infoboksen for det valgte bergkunstfeltet. Ved å klikke på Alta stilles kartbildet tilbake til utgangspuntet.

  Hvorvidt alle enkeltfelt som tilhører et området kommer med i kartbildet når du benytter deg av den automatiske navigeringsfunksjonen avhenger av oppløsningen på din skjerm.


   
  Under feltmenyen finnes dessuten en snarveiknapp som tar deg direkte til arkivets FotoWeb uten å velge ut et spesifikt bergkunstfelt på forhånd.

  Infobokser

  Infobokser for bergkunstfeltene kan også åpnes ved å klikke på feltmarkørene i kartet. Boksen lukkes ved å klikke på x-tegnet øverst til høyre i boksen, den lukkes også automatisk når det åpnes en boks for et annet felt.
   

  Nederst i infoboksen kan du finne følgende lenker:
   

  Gå til arkivet - Åpner bergkunstfeltets plassering i arkivets FotoWeb.
   

  Kalkering - Åpner PDF med kalkering av feltet, så fremst kalkering er tilgjengelig.
   

  Fotomosaikk - Åpner PDF med fotomosaikk av feltet, så fremst fotomosaikk er tilgjengelig. Noen fotomosaikker er store og kan ta tid og laste inn.
   

  Foto - Åpner PDF med oversiktsfoto av feltet, så fremst oversiktsfoto er tilgjengelig.
   

  Hvordan PDF-dokumenter åpnes i din nettleser avhenger av innstillinger. Ved bruk av bergkunstkartet anbefaler vi at nettleseren er innstilt på å åpne PDF-dokumenter med Adobe Acrobat i nettleser.