GRUNNLOVEN 200 ÅR! Utstilling og foredrag

  Grunnlovsjubileet ved Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum
  I år er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt. På Eidsvoll i 1814 ble det utført et oppsiktsvekkende handlekraftig og effektivt arbeid for demokratiet, som ga rettigheter vi tar som en selvfølge i Norge i dag. Hver 17. mai feirer vi oss selv og Grunnloven, over hele landet, med tog, flagg, taler, leker, pølser, is og brus.
  Dette året feirer hele landet 200 år med Grunnloven. Ved Alta Museum markerer vi dette med egen utstilling som åpnes 20.mai, og med foredragsrekke utover høsten i samarbeid med partnerne Alta kommune, Nordisk Informasjonskontor, Finnmark fylkesbibliotek og Alta historielag. (Mer informasjon om utstilling og foredrag kommer).

  Med konstitueringen av Grunnloven var tida for enevelde over, men ikke alt var i sin skjønneste orden etter dagens syn på demokrati, og viktige saker har vært kjempet frem i løpet av de siste 200 år. Grunnloven bygger på folkesuverenitetsprinsippet og en tredeling mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt. Men da Grunnloven ble skrevet bestemte man at norske borgere som skulle ha stemmerett var menn som var fylt 25 år og som hadde en viss eiendom, Grunnloven ble skrevet utfra en forestilling om at nasjonen besto av ett folk og navngitte religiøse grupperinger ble nektet adgang til landet. Ingen fra Troms eller Finnmark var med på Riksforsamlingen på Eidsvoll fordi sen postgang førte til at innkallingen ikke kom frem før etter at Grunnloven var vedtatt . I Finnmark bodde både kvener, samer, nordmenn og russere, og grensene mot våre naboland var ikke i sin helhet bestemt. Det er mulig at noen av paragrafene ville sett annerledes ut hvis også folk fra vårt fylke hadde vært representert, men mye godt ble gjort da Grunnloven ble etablert, selv om ikke alle var representert. Viktige endringer har kommet inn siden da, og nye vil komme med endringer i samfunnet.
  I løpet av Grunnlovsjubileet vil vi se nærmere på, reflektere over og skåle for 200 år med Grunnloven.
  Hva betyr Grunnloven for oss i hverdagen? Hvordan fungerer demokratiet? Hvilken betydning har den geografiske avstanden mellom nord og sør for deltagelse og demokrati i Norge? Hvordan bidrar minoritetsvernet som ble tilføyd Grunnloven i 1988 til å ivareta Finnmarks befolkning med lang flerkulturell historie?
  Til utstillingen, og som del av eget arbeid med temaet, vil elever på 3.året ved Alta videregående skole samle inn og vise lokale 17. mai bilder fra feiring av nasjonaldagen i Finnmark opp gjennom tidene. Museet inviterer også andre til å sende inn egne bilder fra markering av nasjonaldagen, og som de vil vise i Grunnlovsutstillingen. Ta gjerne kontakt med: Prosjektleder/ museumslektor Eva D. Johansen på telefon: 95 73 77 73 eller mobil 47 35 99 67 eller mail: evjo@altamuseum.no. Konservator Hans Christian Søborg på telefon: 95 73 77 78 eller mail: haso@altamuseum.no

   
   
  PROGRAM
  I utstillingen løfter vi frem den norske Grunnloven og fokuserer på noen hendelser der konstitusjonen har spilt en rolle for hvordan livet leves i nord.
  Utstillingen viser tre verk av kunstneren Anders Sunna og Bjørg Måseides gave til museet, «Ekspansjon».
  Lokale 17. mai bilder er lånt inn fra lokalbefolkningen. Bildene er samlet inn av elever ved Alta videregående skole, og vises sammen med 17.mai bilder fra museets samling.
  Program (mer info kommer)
  Utstillingsåpning 20. mai kl 19:00
  Velkommen, direktør Harriet Hagan
  Åpning ved hovedutvalgsleder Trine Noodt
  Om utstillingen, prosjektleder Eva Dagny Johansen
  Historisk tilbakeblikk, professor Jens Petter Nielsen
  Musikk, Kari Heimen og Marit Hætta Øverli
  Alle er velkommen, vi håper utstillingsrommet vil være et godt møtested
  Undervisning
  Juni: Slipp alle stemmer til! Demokratiets muligheter. Den kulturelle skolesekken, 9. trinn
  Arrangement
  4.9: Møte med historikerne Jens Petter Nielsen og Steinar Pedersen. Arr: Nordisk Informasjonskontor avd. Nord-Norge og Alta Museum
  Sept: Foredrag om Finnmarksloven. Arr: Alta Museum - Utsatt!
  21.10 kl 19:00: Historielaget lanserer Altaboka 2014. Arr: Alta Historielag og Alta Museum
  Okt: Seminar om repatriering/ tilbakeføring av samisk kulturarv. Påmelding. Arr: Alta Museum - Utsatt!
  20.11 kl 19:00: Forfatterbesøk. Litteraturfestivalen 2014. Arr: Finnmark fylkesbibliotek og Alta Museum
  Utstillingen vil stå til 22. november