VEIVISER TIL BERGKUNST


  Bergkunstnettverket skal utarbeide en veiviser til tilrettelagte bergkunstlokaliteter i Norge.  
   
  I 2013 ble det sendt ut et skjema i listeform over opplysninger som vi ønsker å ha med i en digital utgave av veiviseren og som skal legges ut på Internet.

  Vi håper derfor flest mulige institusjoner og personer som arbeider med bergkunst vil delta i prosjektet. 

  Klikk her for flere opplysninger

  Klikk her for skjema med liste over opplysninger som vi ønsker om tilrettelagte bergkunstlokaliteter
   
  TAKK FOR DITT BIDRAG!