AUDIOGUIDE

    Vårt nye publikumstilbud i 2013 er audioguide til helleristningsfeltene og deler av utstillingen innendørs. Tilsammen er det laget 25 stopp i uteområdet, og 10 stopp i utstillingen. Prisen for å leie en audioguide er 20 kr i tillegg til billettprisen (10 kroner i vinterhalvåret). Mer informasjon om audioguiden finner du her.