I FOTOGRAFIETS TID OG NOMADISME

  I perioden 13.5.-18.6.13 viser vi en fotoutstilling av Rolf Ärnströms bilder fra 1940-tallet med utgangspunkt i hans reiser i Sápmi.Fra 13.5 til 15.6 vises også deler av Laila Kolostyaks utstilling Nomadisme-forflytninger. 


  Utstillingsåpning
  Vi ønsker velkommen til utstillingsåpning mandag 13. mai kl 18.00 på Alta Museum. 

  Utstillingsprosjektet

  "I fotografiets tid" tar utgangspunkt i en samling amatørfotos fra to samebyer i Nord-Sverige som Tromsø Museum Universitetsmuseet fikk inn etter læreren og amatørfotografen Rolf Ärnström (1914-1997). Det er første gang denne sjeldne billedsamlingen gjøres tilgjengelig for publikum i form av en vandreutstilling. Utstillinga stod på Tromsø Museum høsten 2010, nå går den på vandring til museer i Sverige og Norge.

  Rolf Ärnström kom som lærer til sameskolen i Lannavaara - noen mil sør for Karesuando - i 1942 og ble i området i seks år. For den unge læreren ble møtet med en levende sameby på Nordkalotten en opplevelse for livet; så fremmedartet og eksotisk at han seinere i livet sammenlignet det med en reise til Mars. Nysgjerrigheten hans ble vekket. I likhet med flere av tidas toneangivende dokumentarfotografer brukte han sitt nyinnkjøpte småbildekamera til å utforske og forsterke sine møter med verden og menneskene. Elevene i småskolen ble hans viktigste motiver. I en avslappet, uhøytidelig og nærmest familiær stil skildrer læreren barnas virkelighet i et tradisjonelt reindriftssamfunn, i skolen, i leken, i naturen og i arbeidet. Mer enn 60 år etter at disse bildene ble tatt kan man trygt framheve dem som en sjelden billedskatt, såvel motivmessig og ikke minst i forhold til måten stoffet er behandlet på - og som viser en dyp respekt for de avbildede og den kulturen de representerer.

  Et fotografisk bilde er ikke bare et bilde av noe, men også på noe. Ärnström inngår i en lang tradisjon der "det fremmede blikk" utforsker og avbilder en minoritetsbefolkning, på godt og vondt. "I fotografiets tid" er både en reise i Sápmi og en reise i fotografiets historie. I tidsspennet fra 1863 til 2010 ser utstillinga nærmere på forholdet mellom fotografi, kultur, makt og identitet. Hvem tok hvilke bilder i Sápmi - når, og ikke minst til hvilke formål? I en avsluttende sekvens forflytter vi oss til dagens virkelighet i det miljøet Ärnström en gang skildret, for å undersøke hvilken virkning disse bildene kan ha 60 år etter at de ble tatt - som minnemateriale, og som utgangspunkt for refleksjoner omkring samisk identitet i dag.
  Foto:
  Rolf Ärnström, Tromsø Museum.


  Nomadisme-forflytninger

  NOMADISME-forflytninger er et prosjekt som tar utgangspunkt  i arbeidene fra en utstilling vist i Frankrike av kunstnerne Laila Kolostyák fra Alta og Josée Coquelin bosatt i Paris.

  Følgende verk vises på museet: «Flyvende teppe» - en installasjon av reinlav, videoen «Exitescape» og «Lavvo. Trip» en multikulturell lavvo av stoffer fra flere verdensdeler. Installasjonen er sydd og utviklet i samarbeid med Irene Ojala etter idé og konsept av Josée Coquelin og Laila Kolostyak.

  Kunstnerne undersøker i sine arbeider miljø, natur og kultur i perspektiv av tradisjonell nomadisme og moderne forflytninger. Gjelder fortsatt ideen om at natur er noe som er uberørt, langt borte og er sivilisasjonen vår alles beskytter? Nomadisme som tradisjonell levevei holder stand i verdens marginale områder hvor det enten er for kaldt, for tørt, eller for varmt. Den moderne verdensvante europeer og mennesker på jakt etter en bedre framtid krysser kontinenter og utsetter seg for nye miljø og kulturinntrykk. En artikkel i en lokalavis kan få det til å brenne i Kabul dagen etter. Europas reisende folk har blitt møtt med hjemsendelse til steder hvor de heller ikke er velkomne. Finnmarks tre stammers møte har blitt til trettitre.

  I samarbeid med Alta Museum, Verdensarvsenteret for bergkunst, den flerkulturelle festivalen ÅPNE HUS Miljøsirkus og ÀLTÀ 2013, urfolkskonferansen, vil deler av utstillingen NOMADISME-forflytninger vises på tre forskjellige arenaer i mai og juni.

  NOMADISME- forflytninger åpner på Alta Museum 13. mai sammen med utstillingen ”I fotografiets tid”.

  Et fellesverk laget sammen med barn ønsker delegatene velkommen til urfolkskonferansen ÀLTÀ 2013 (10.-12. juni).

  Deler fra utstillingen vil være en del av scenografien for forestillingen ”Det første møtet” vist som spilles under ÅPNE HUS Miljøsirkus den 15. juni (et samarbeid med Det samiske nasjonalteateret Beaivvas og HATS)

  Utstillingen har mottatt støtte fra Billedkunstnernes vederlagsfond.

   

  Laila Kolostyák om prosjektet:

  Etter å ha deltatt sammen med 19 andre kunstnere fra tre verdensdeler på prosjektet  ”Vers les lieux communs” (Mot delte steder) i 2007  i Frankrike med verket ”TUNDRA –melting ice precious earth project” ønsket jeg å fortsette å samarbeide med kunstnere fra andre kulturer. Jeg ønsket å jobbe mere med miljøforandringer, men sett i et perspektiv  av menneskelige forflytninger og kommunikasjon.

  Et samarbeid med franske Josée Coquelin resulterte i utstillingen ”Nomad’hymn” som ble vist under kunstfestivalen ”L’Art dans tout ses états” i september og oktober 2011 i Limay rett utenfor Paris.