UTSTILLING: BILDER FRA ALTA 1926 - 1927

  I perioden 22.januar -  17. mars 2013 viser vi utstillinga

  "Samuli Paulaharju - Bilder fra Alta 1926 - 1927"

  i auditoriet på Alta Museum. Utstillinga er laget av Alta Qvænforening i samarbeid med Alta Museum.

  Siden utstillinga vises i auditoriet, kan den noen dager være stengt for publikum pga at auditoriet brukes til andre formål. Vi beklager de ulempene dette medfører!

  Utstillinga er stengt pga undervisning:
  Tirsdag 5. februar kl. 09.00 - 11.00
  Torsdag 7. februar kl. 09.00 - 11.00
  Torsdag 7. februar kl. 11.30 - 13.30
  Fredag 8. februar kl. 09.00 - 11.00

  Utstillinga er stengt pga møter:

  20.-21.februar
       

  Samuli Paulaharju. Foto: Museiverket, Helsinki. 
    Samuli Paulaharjus fotografier, skisser og tekster synliggjør hverdagsliv og materiell og lokal kultur fra mellomkrigstida. Han dokumenterte landskap og bygninger, bo- og arbeidsforhold og lagde nøyaktige tegninger av redskap, verktøy og innbo. Vi får vite noe om hvor og hvordan folk levde, og noe om hvem de var. Materialet hans dokumenterer en periode i historia vår som, især på grunn av krigens ødeleggelser, har vært lite tilgjengelig.

  Med utstillinga håper Alta Qvænforening og Alta Museum å gjøre folk i Alta kjent med denne kulturelle og historiske skatten. Paulaharju etterlot seg over 80 bilder fra Altaområdet. I denne utstillinga kan du se 40 av dem: 34 foto og 6 skisser, presentert på 15 plansjer som også inneholder tekster.

   
  Tradisjonsmaterialet Paulaharju samlet inn er regnet som et av de mest omfattende samlinger i verden, utført av én person. Feltarbeidet dekker områder i Finland, Nord-Sverige, russisk Karelen og Norge. I Finnmark/ Nord-Troms arbeidet han fem somre fra 1925-1934. En vesentlig del av materialet er tegninger og fotografier, men også mange intervjuer. I vårt fylke har over to hundre personer delt sine kunnskaper og opplevelser med han.

  Samtidig med Paulaharju-utstillinga viser vi også utstillinga Veien til Ruija - Tiet Ruijhaan om den kvenske innvandringen til landet ved den arktiske kysten.

  Det er gratis inngang til alle utstillingene på museet i november, desember, januar og februar.

  Velkommen!


  Utstillingen er økonomisk støttet av
  - ALTA KOMMUNE
  - FINNMARK FYLKESKOMMUNE/ FINNMÁRKKU FYLKKAGIELDA
  - DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT
  - NORSK KULTURRÅD
  - NORSKE KVENERS FORBUND