PRØV VÅR AUDIOGUIDE!

  Audioguidene var ferdig sommeren 2013, og har blitt godt mottatt av våre gjester. Den finnes på 4 språk (norsk, engelsk, tysk og fransk). Det er laget 25 stopp ute i helleristningsområdet, både på vest- og østsida, og 10 stopp inne i deler av utstillingen. Prisen for å leie en audiouide er 20 kroner i tillegg til billettprisen. Den norske teksten leses inn av Alta-skuespillerne Frank Jørstad og Merete Nordahl.  Foto: www.imagineear.com

  Om audioguideprosjektet
  Helleristningsfeltene i Hjemmeluft ble tilrettelagt for publikum med et 3 km langt gangveissystem i 1987, og Alta Museum åpnet her i 1991. Formidlingen av helleristningene i Hjemmeluft skjer på ulike måter, men for hovedmengden av vårt publikum, som besøker museet i sommermånedene, har vi i hovedsak hatt disse to tilbudene: 
   

  For grupper som forhåndsbestiller har vi tilbud om guidete turer på ulike språk. De øvrige (individuelle og grupper som ikke ønsker guide) får et skriftlig guidehefte. Mange setter pris på dette guideheftet som gir en fyldig informasjon på en rekke språk. Men siden det består av mye tekst og lite illustrasjoner opplever mange det som lite tilgjengelig.  Vi har derfor lenge sett behovet for å videreutvikle vår formidling av helleristningene i Hjemmeluft, slik at kunnskapen om verdensarven når ut til enda flere.
   

  Helleristningene i Alta er svært uttrykksfulle. Det er stor variasjon i motivene, og disse er satt sammen til et mangfold av små og store fortellinger. Etter flere år med målrettet skjøtsel, er dessuten helleristningsfeltene i dag så å si lavfrie. Bergflatene framstår nå som spennende og meningsfulle baktepper for de fortellingene som menneskene har hogget inn i bergene for flere tusen år siden.
   

  Til sammen utgjør bergflatene og helleristningene et sterkt visuelt uttrykk som vil komme best til sin rett når det slipper å konkurrere om oppmerksomheten med andre synsinntrykk som feks skilting eller guidehefte. Vi har derfor siden 2010 jobbet med utviklingen av en audioguide, som vil formidle bergkunsten på en ny og engasjerende måte. Den besøkende kan vandre rundt i sitt eget tempo, og betrakte bergkunsten og omgivelsene, lytte til spennende fortellinger og gjøre seg sine egne tanker om det hun/han ser og hører. Vi legger vekt på at språket og innholdet er enkelt, tydelig og inkluderende. Det vil bli brukt profesjonelle skuespillere, og fortellingene vil også være ikledd lyder og musikk som vil forsterke historiene og gi en mer intens opplevelse.
   

  Målgruppen for audioguidene vil først og fremst være museets individuelle besøkende, som i dag ikke nyter godt av en personlig guide. For dem vil den være et alternativ til det skriftlige guideheftet. Den vil også være et godt tilbud til personer med ulike orienteringshemninger og vil være et viktig skritt i retning av en universell utforming. Audioguiden vil også kunne tilbys til grupper i de tilfeller hvor vi har problemer med å skaffe guider på det ønskede språket, kanskje særlig tidlig og seint i turistsesongen.
   

  Audioguiden vil også kunne brukes av eldre skoleelever, både innen undervisning i kulturhistorie og i de fremmedspråkene som guiden er tilgjengelig i. De yngre skoleelevene har i dag et godt undervisningstilbud med våre årlige steinalderdagene, men manuset kan på sikt forenkles slik at vi også har en versjon som er tilpasset mindre barn dersom det er interesse for det.
   

  Målgruppene for audioguiden er altså flere, men siden vi har det høyeste besøkstallet i sommermånedene, vil hovedmengden av brukere være godt voksne, utenlandske turister. De har i liten grad tatt i bruk moderne mobiltelefoner, iPod og lignende, og har dermed ikke mulighet til å laste ned audioguiden til disse. Dette har vært et viktig hensyn å ta i vårt valg av løsning. Vi har derfor kommet til at det som i dag dekker vårt behov best, er at audioguiden er på en egen avspiller som publikum kan låne eller leie med seg ut til helleristningsfeltene. Lydfilene som lages til disse audioguidene, vil imidlertid senere kunne brukes til andre formål, for eksempel til en App for mobiltelefoner.
   

  Vi har videre vurdert ulike spillere og produsenter av audioguider, og valget har falt på den løsningen som leveres av det norske firmaet Audioguide as på Hamar. Dette firmaet har lang og bred erfaring og har hatt oppdrag for en rekke norske museer. De tar seg av hele produksjonen, fra hjelp med tekstskriving eller bearbeiding av tekster, oversetting, innspilling og musikk/lyd - til produksjon, levering av spillere og installasjon.
   

  Audioguiden vil i første omgang bli tilgjengelig på fire språk; norsk, engelsk, tysk og fransk, og vi vil anskaffe 50 spillere av typen mediaPacker. Denne gir også anledning til å legge inn bilder og filmklipp i tillegg til lyd, noe som vil gjøre opplevelsen enda bedre. Antall språk og spillere kan utvides ved behov. Målet vårt er at audioguidene skal tas i bruk 1.juni 2013.

   

  Prosjektleder/kontaktperson:
  Heidi Johansen, tlf: 957 37 774, e-post: hejo@altamuseum.no