FELLES LØFT FOR FINNMARKSHISTORIEN

  Prosjektet «Felles løft for Finnmarkshistorien» er et museumsfaglig fellestiltak der alle 5 museumsenhetene i Finnmark deltar. Målet er å gjøre museene mer tilgjengelige, og dermed mer attraktive for ulike faggrupper så vel som for det brede publikum. Vi er derfor i gang med å lage en felles innsamlingsplan for å sikre og ivareta samlingene på en systematisk måte. Gjennom et felles løft vil vi gjennomføre og ivareta fylkets spennende og varierte historie til fordel for alle.

  Prosjektet omhandler innsamling, digitalisering og formidling av Finnmarkshistorien. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd,  Finnmark fylkeskommune og Sametinget. 


  Prosjektet har nå ferdigstilt innsamlingsplanen, og museene i Finnmark jobber videre med delprosjektene.

  Prosjektlederen for arbeidsgruppe for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring er Monica Milch Gebhardt som har bakgrunn som fotograf, fra museumsfag og digitalisering . Monica er ansatt 50% på Vadsø museum og 50% på Museene i Finnmark som samlingsrådgiver.

  Prosjektlederen for innsamling er Mari S. Strifeldt Arntzen som jobber hos oss på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS.

  Vårt Felles løft for Finnmarkshistorien har også en del som omhandler formidling. I fremtiden er det ønskelig med et eget undervisningsopplegg som knyttes til Finnmarks historie som kan legges ut på nett for bruk i skolene i fylket. 

   

  En felles innsamlingsplanen skal konsentrere seg om å samle inn foto, gjenstander og historier i prosjekter som kan knyttes opp til forskningsbaserte problemstillinger. Finnmark har en særegen historie som er viktig å forstå for nye generasjoner i fylket og folk i resten av landet. Innsamlingsplanen skal dokumentere kulturarven og samtiden med de ulike kulturer, den samiske, den kvenske, den norske og andre. Alle museene i Finnmark vil ha en konkret og avgrenset innsamling. Vi håper at planen skal engasjere museenes fagpersonale slik at de ser egen innsamling som en meningsfylt del av en helhet.

   

  En aktiv dialog med samfunn og publikum er ønskelig fra vår side, og prosjektets blogg kan brukes til å utvikle kompetanse, kunnskap og forskning.Vi håper også at andre som jobber med lignende temaer vil finne nytte i dette mediet og ser nytten av å utveksle erfaringer og kunnskap med hverandre.  Vi håper at bloggen kan være et redskap for å få våre utfordringer og oppdagelser ut til andre som arbeider med dette og andre interesserte.

  Følg med på vår blogg: Felles løft for Finnmark - et musealt samarbeidsprosjekt ved Finnmarksmuseene

   
  Et vellykket museumsmøte i Karasjok er overstått og diskusjonene på seminaret dreide rundt temaene rettigheter og etikk og hvordan finnmarksmuseenes lokale felt er faglig og politisk relevant både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Museene i Finnmark har mangfoldige oppgaver og er lokalisert og forankret i et spennende felt. Programmet i Karasjok var samlet under overskriften ”Om å gjøre det lokale relevant” og ga en god miks av presentasjoner av prosjekter fra finnmarkskolleger og bidrag fra eksterne foredragsholdere. Referater og blogginnlegg fra seminaret finner du på prosjektets blogg.


  Aktiviteter i prosjektet:
  Felles løft for Finnmarkshistorien. Forskningsbasert innsamling og formidling ved museene i Finnmark
  Program museumsseminar Karasjok 20.-22. mars 2013
  Invitasjon Finnmarksmuseenes seminar 2013 "Forskningsbasert innsamling – å gjøre det lokale relevant"
  Referat fra museumsmøte Lakselv
  Program for museumsmøte i Lakselv


  Kontaktinformasjon:
  Prosjektleder Mari Sofie Strifeldt Arntzen,
  Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum
  Altaveien 19
  9518 Alta
  maar@altamuseum.no
  tlf 95 73 77 79