BERGKUNSTSEMINAR

   

  Et seminar i regi av det nasjonale Bergkunstnettverket var tidligere planlagt holdt i Alta i september 2015 i forkant av ACRA III (Alta Conference on Rock Art). Det lot seg imidlertid ikke gjøre å kombinere disse to arrangementer. Finansiering av nettverkets seminarer er desuten blitt vanskeligere de siste årene. Omprioritering av arbeidsoppgaver har også medført at nettverkets virksomhet må vurderes på nytt i nær fremtid. 

  Inntil videre ser det ikke ut som det vil bli arrangert et bergkunstseminar i nettverkets regi i 2015. 


  Program 2012

  Program 2011

  Program 2010