KONTAKT OSS

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS
Altaveien 19, 9518 ALTA

Tlf:      +47 41 75 63 30
Faks:  +47 78 43 03 26
E-post: post@altamuseum.no