LITTERATUR OM BERGKUNSTEN I ALTA  Andreassen, Reidun Laura 2008   Malerier og ristninger – bergkunst i Fennoskandia. Viking, Norsk Arkeologisk Årbok, Bind LXXI – 2008
  Arntzen, Mari Sofie Strifeldt
  2007
    Bilder på stein. En studie av helleristninger på flyttblokker i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Masteroppgave i arkeologi. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Tromsø. http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/1037
  Berg, Bjørn
  2003
    Bergkunst på Amtmannsnes II. Spor etter sjamanisme? Hovedfagsoppgave, Universitetet i Tromsø. 
  Berg, Bjørn
  2004
    Sjamanisme og helleristninger. Shamanism and rock carvings. I Sørgaard, K. O.(red.): arktisk steinalder/arctic stone age. Gjenreisningsmuseets skriftserie nr 2:2004. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest.
  Berg, Bjørn
  2004
    The concept of Nature: Rock Carvings and Shamanism in Arctic Norway. I Adoranten 2005. Scandinavian Society of Prehistoric Art. Tanums Hällristningsmuseum Underslös, Sverige.
  http://www.rockartscandinavia.se/pdf/2005/BjoernBerg-artikel.pdf
  Engelstad, Ericka 2001   Desire and body maps: all the women are pregnant, all the men are virile, but... I Helskog, K. 2001 (red.): Theoretical Perspectives in Rock Art Research. The Institute for Comparative Research in Human Culture. Novus forlag. Oslo.
  Hesjedal, Anders 1992   Veideristninger i Nord-Norge, datering og tolkningsproblematikk. Viking 1992
  Gjerde, Jan Magne 2010   Rock art and Landscapes. Studies of Stone Age rock art from Northern Fennoscandia. Universitetet i Tromsø.
  Helskog, Knut
  1984
    Helleristningene i Alta. En presentasjon og en analyse av menneskefigurene. Viking, bind XLVII - 1983. Norsk Arkeologisk Selskap, Oslo, 1984. 
  Helskog, Knut 1985   Boats and Meaning. A study of change and continuity in the Alta fjord, Arctic Norway from 4200-500 years BC. Journal of Anthroplogical Archaeology 4. s. 177-205.
  Helskog, Knut 1988   Helleristningene i Alta. Spor etter ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie. Bjørkmanns. Alta.
  Helskog, Knut 1999   The Shore Connection. Cognitive Landscape and Communication with Rock Carvings in Northernmost Europe. I Norwegian Archaeological Review Vol. 32. No. 2, 1999. Scandinavian University Press. Oslo. 
  Helskog, Knut 2000   Changing Rock Carvings – Changing Society? Adoranten. Årsskrift 2000 för Scandinavian Society for Prehistoric Art. Tanums Hällristningsmuseum. Underslös, s. 5-16. 
  Helskog, Knut
  2001
    Maleness and femaleness in the sky and the underworld - and in between. Helskog, Knut and Olsen, Bjørnar (red.) Perceiving Rock Art: Social and Political Perspectives. Novus Forlag. Oslo.
  Helskog, Knut 2001    Helleristningene i Hjemmeluft. Guidehefte. Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum. 
   
  Helskog, Knut 2004
   
    Landscapes in rock-art: rock-carving and ritual in the old European North. In The Figured Landscape of Rock-Art. Looking at Pictures in Place, edited by C. Chippindale and G. Nash. Cambridge University Press, s. 265-288.
  Helskog, Knut og Høgtun, Ernst 2004   Recording Landscapes in rock carvings and the art of drawing. In Prehistoric Pictures as Archaeological Source. Förhistoriska bilder som arkeologisk källa, edited by G. Milstreu and H. Prøhl. Tanums hällristningsmuseum, Tanumshede, s. 23-31.
  Hood, Bryan 1988   Sacred Pictures, Sacred Rocks: Ideological and Social Space in the North Norwegian Stone Age. Norwegian Archaeological Review, Vol. 21, No.2, 1988.
  Norheim, Olav og Holmberg, Mikael 1997   Bilde i berg. Helleristningar i Noreg. (barnebok, s. 6-13 om Alta).


  Norsted, Terje
  2006
    De aller fleste er røde. Forhistoriske hellemalerier i Norge. I: Årbok 2006. Fortidsminneforeningen. Farger i fortiden. Oslo.
  Simonsen, Povl
  2000
    North-Norwegian Rock Art. I: Kare, Antero (red.): Myanndash, Rock Art in the Ancient Arctic. Rovaniemi.
  Sveen, Arvid 1996   Helleristninger. Jiepmaluokta/Hjemmeluft, Alta.
  Søborg, Hans C. 2006   Mannen i mitt liv og menneskefigurene i bergkunsten i Alta. I Barndon, R. m.fl.(red.): Samfunn, symboler og identitet – Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. UBAS Nordisk 3 - Universitetet i Bergen Arkeologiske skrifter. Bergen. 
  Tansem, Karin og Johansen, Heidi 2008   The World Heritage Rock Art in Alta. Adoranten 2008. Scandinavian Society for Prehistoric At. Tanums HällristningsMuseum Underslös.