UNDERVISNING

Med utgangspunkt i museets faste utstilling, midlertidige utstillinger og helleristningsområdet i Jiepmaluokta/Hjemmeluft tilbyr vi undervisning med tema innenfor bergkunst og nyere tids historie. Ta kontakt med museumspedagog i god tid i forveien for å bestille undervisningsopplegg. Kontakt oss gjerne om du har ideer/ innspill til gode samarbeidsprosjekter mellom skole og museum. Vi legger vekt på å utvikle tilbud som kan integreres i skolens planer.

Den kulturelle skolesekken (DKS):
Skoleåret 2009/10 har vi tre undervisingsopplegg som også er en del av Alta kommunes tilbud i den kulturelle skolesekken, det er Steinalderdager i september (4. trinn), Forskjeller og likheter mellom samer og nordmenn i februar (9. trinn) og Altasaken i april (6. trinn).

Prosjektet Mangfold - små og store fortellinger er et tilbud til videregående skole, 3. året studiespesialisering.
 
Varighet:
Undervisning på museet er ofte beregnet til ca. to timer. Steinalderdagen i september varer fire timer. I prosjektarbeid gis  undervisning vekselsvis på skolen og på museet, og museets deltagelse strekker seg over lengre tid.
 
Gratis:
Alle skoleklasser har gratis inngang til museets utstillinger (gjelder for 1. til 10. klasse, samt videregående trinn). 
 
Transport:
De undervisningsopplegg som inngår i Alta kommunes DKS-tilbud dekkes av kommunen. Transport til øvrige museumsbesøk dekkes av den enkelte skole.
 
Kafé:
Elevene er velkommen til å spise matpakkene sine i kafeen på museet. Det vil også være mulig å kjøpe vafler og annet. Store elevgrupper må bestille dette på forhånd.
 
Kontakt:
Museumspedagog Eva D. Johansen på telefon 95 73 77 73 eller e-post eva.johansen@altamuseum.no