GUIDEHEFTER

       
       
    Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum utgir et 30 siders guidehefter for helleristningene i Hjemmeluft. Guideheftet er tilgjengelig på norsk, samisk, finsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk, russisk, japansk og kinesisk. Heftet er inkludert i billetten for de som kjøper fullprisbillett om sommeren. For andre besøkende/interesserte er prisen kr. 15.

    Heftet er skrevet av arkeologen som har forsket mest på bergkunsten i Alta, professor Knut Helskog fra Universitet i Tromsø.

    Heftet inneholder informasjon om helleristningsfeltene som er tilrettelagt langs et 2,9 km lang gangveisystem i museumsområdet. Det er generell informasjon om bergkunstens alder, om hvordan helleristningene ble laget og teorier om tolkning. Helleristningsfeltene og steinalderboplassene ved hver av de 14 tilrettelagte postene i området er beskrevet, og teksten er ledsaget av svart-hvitt tegninger av figurer på feltene.