ANSATTE

  Oversikt over ansatte på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum  Administrasjon:
   
   
   

      
  Hagan, Harriet
  Direktør
  +47 90 11 01 70
  harriet@altamuseum.no


   
   
   

  Harila, Kristin
  Kontormedarbeider
  +47 95 73 77 76
  kristinh@altamuseum.no   
   

   
   
  Seksjon for Marked:

      
   
  Tapio, Anita
  Publikumsansvarlig/seksjonsleder
  +47 95 73 77 80
  anita.tapio@altamuseum.no
    

   
  Johansen, Linn
  Medarbeider café, butikk og resepsjon
  + 47 95 73 77 72
  linn.johansen@altamuseum.no
   
   
  Poulsen, Else
   Museumsvert
   + 47 95 73 77 72
  else.poulsen@altamuseum.no

  Seksjon for bergkunst og verdensarv:

      

   
  Hykkerud, Martin Kristoffer
  Seksjonsleder/Arkeolog
  +47 95 73 77 82
  mahy@altamuseum.no
    
   

   

  Tansem, Karin

  Konservator
  +47 95 73 77 75
  karin.tansem@altamuseum.no

   


   
  Johansen, Heidi
  Konservator
  +47 95 73 77 74 / +47 99 26 71 76
  heidi.johansen@altamuseum.no
   
   
  Arntzen, Mari Sofie Strifeldt
  Arkeolog
  +47 95 20 68 69 
  maar@altamuseum.no
   
   
   
    
   

   
  Julsrud, Lars Joar
  Arkeolog
  lars.julsrud@altamuseum.no
   

   
   
  Normann, Rune
  Arkeolog
  +47 95 73 77 84
  runo@altamuseum.no

   

  Seksjon for samtid og historisk tid:

   
   
  Johansen, Eva Dagn
  Museumslektor
  +47 95 73 77 73
  eva.johansen@altamuseum.no
   
  Søborg, Hans Christian
  Konservator
  +47 95 73 77 78
  haso@altamuseum.no
   
   

  Ødegaard, Merete
  Konservator
  +47 95 73 77 83 
  merete@altamuseum.no
   

   

  Valen, Gerd Johanne
  Konservator
  +47 97 49 95 76
  gerd.valen@altamuseum.no

   
    Anne Klippenvåg Pettersen
  Konservator
  +47 47 71 84 58
  anpe@altamuseum.no
   
    Kristin Nicolaisen
  Museumslektor
  +47 90 68 47 07
  krni@altamuseum.no
   

  Drift:

   
  Eriksen, Jan Roger
  Utstillingsteknikker/vaktmester
  +47 97 51 77 08
  jan.eriksen@altamuseum.no

   


   
   
   
  Pedersen, Sigbjørn
  Vaktmesterassistent
  sigbjorn.pedersen@altamuseum.no
   

      
  Klaybut, Meena
  Renholder   
  Padthesang, Prathueang (Tick) 
  Renholder
   

  Helgevakter og tilkallingsvikarer
   
   

   
    Heitmann, Angelica
    Thomassen, Karin
    Valen, Yngvar
    Pedersen, Kirsti Leinan
    Butz, Christine
    Kristensen, Eirik
    Rist, Aurora